Örök tekintetek – Dunaharaszti szobrai

2021. április 28.
Dunaharaszti szobrai, fotó: Tóth Gábor
A szobrok úgy fagyasztják kőbe, fémbe a múltat, hogy a jövő nemzedékeit emlékeztessék az egykori alakokra. Dunaharaszti várossá válása után több köztéri alkotással gazdagodott, sőt régi korok szobrai újultak meg.

A római katolikus Szent István templom mellett térdepel Szent István. A szobrot R. Törley Mária alkotta meg és 2010 augusztus 20-án avatták fel. Terve már a millenniumra elkészült, eredetileg ívekkel és egy angyalalakkal, derül ki abból a köszöntő beszédből, amelyet az avatáson N. Tóth Ágnes művészettörténész mondott el. Az alkotás posztamensét mészkőből faragták, itt helyben Dunaharasztin. A király alakja körülbelül 140 cm, ötnegyedes életnagyságú, faragott lépcsőn térdel. Testét sodronypáncél borítja, maga előtt tartja a Szentkoronát. Az alkotás azt a pillanatot örökíti meg, amikor Szent István Mária, a Magyarok Nagyasszonya (Patrona Hungariae) oltalmába helyezi országát.

Szent István szobra, R. Törley Mária alkotása

A Petőfi liget „kapujában” áll a hőslelkű fiatal költő, Petőfi Sándor szobra. Szemei előtt fut egymásba a Némedi út és az Andrássy Gyula utca. 2013-ban készült el a mű, amely Máté István és Lantos Györgyi szobrászművészek alkotása. A dunaharaszti Petőfi szobor ötlete a Petőfi-ligetért Baráti Körtől származik, de a kezdeményezést az akkori képviselő testület ellenszavazat nélkül támogatta.

Petőfi Sándor szobra, Máté István és Lantos Györgyi alkotása

Baktay Ervin 1890. június 24.-én született Dunaharasztin Gottesmann Ervin néven. Igazi tudós-művész volt: festő, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító. India művészetének nagy ismerője. E tárgykörben írt könyvei ma is alapműnek számítanak. Egyike volt 1956-ban annak a 17 nem buddhista személynek, akiket meghívtak Buddha születésének 2500. évfordulójára rendezett nagyszabású ünnepségsorozatra, Indiába. 2006-ban felállított szobra a róla elnevezett téren áll és Domonkos Béla alkotása.

Baktay Ervin szobra, Domonkos Béla alkotása

A várossá válásra és a 2000. évre emlékeztet a Városi Könyvtár előtti Millenniumi díszkút, amely a Coca Cola, Pest Megye és Dunaharaszti Város Önkormányzata által kiírt pályázat nyertes alkotása. A gémeket ábrázoló szobor Nyári A. Ildikó, dunaharaszti művésztanár munkája. Ez volt a várossá válás utáni első, új köztéri alkotás.

Millenniumi díszkút, Nyári A. Ildikó alkotása

Természetesen Dunaharasztin a várossá válás előtt is állítottak, a jövőnek üzenve, művészeti alkotásokat. Ilyen például a Hősök terén álló emlékmű. 1926 őszén a Dunaharaszti Hősi Halottak Szoborbizottsága megbízta Dedinszky Elemér szobrászművészt, „…hogy pályanyertes gyönyörű művét, a halálosan sérült honvéd megrázó alakját a Hősi Emlék részére kőbe öntse…” A katonát szívéhez kapó mozdulattal örökítették meg. Az 1927-ben felavatott szobor eredetileg a Fő úton, az Erzsébet utcával szemben a Duna lejáróban állt, mögötte a HÉV futott.

Hősök szobra avatása, 1927

A katona alakját ábrázoló alkotás 1937-ben, a Hősök tere kialakításakor került át jelenlegi helyére, új talapzatra. Akkoriban még a község közepén egy ingoványos terület állt, ezt töltötték fel és kialakították a Hősök terét. 2018-ban a világháború befejezésének emlékére az emlékművet felújították.

Hősök szobra, Dedinszky Elemér alkotása

A két háború között a Hősök tere területét parkosították és „az 1914-18-as I. világháború haraszti hősi halottai mindegyikének emlékére egy-egy fát ültettek a tér útjai mentén és a fa elé ovál alakú domborúan zománcozott táblát helyeztek el. A táblán a hősi halott neve, születési és halálozási évszáma szerepelt”, írja a köztérkép.hu.

A hősi emlékmű első talapzata sem ment veszendőbe, egy új alkotásnak adott helyet. A Hősök tere sarkába került, és egy kőből faragott Turul-szobrot tartott a magasban. Ám az alkotást a II. világháború után ledöntötték, a talapzaton lévő bronztáblák eltűntek.

Turul, 1937

A szobor a millecentenárium tiszteletére aztán felújították és 1996-ban adták át újra, akkor már egy bronzból készült Turul alak került a helyére. Ez Rajki László szentendrei szobrászművész alkotása. A talapzaton lévő táblákat a Dunaharaszti Lokálpatrióták Közhasznú Egyesülete pótolta 2011. június 4-én, a nemzeti összetartozás napjára.

Turul szobor, Rajki László alkotása

Nepomuki Szent János Dunaharaszti védőszentje. Ő a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok patrónusa, a gyónási titok mártírja. Szobra városunkban a Szent István templom előtt áll. A II. világháborúban a templomot felrobbantották, ekkor a szobor feje megsérült és letört. A barokk alkotást 2011-ben restaurálta Szűcs László. Három évszázad alatt megkopott, megsárgult mű eredetileg vöröses színezetű volt és aranyozott díszítés ékítette. A felújított alkotás Dunaharaszti egyetlen műemlék szobra, a szent alakja vigyázza a várost és az itt élőket.

Nepomuki Szent János szobra